skip to main content
Site banner

Ngā Rauemi – Heei Tauira noa

This page relates to the Unit Plan template for use by kaiako 

Matauranga

Ngā pakiwaitara o Tangaroa, Hinemoana

Ngā Pakiwaitara o te hau kianga (te Atiawa, Ngati Toa rangatira, Ngati Ira, Ngai Tara, Ngati Mutunga

Ngā aitanga a Tangaroa, Hinemoana

Ngā Atua, Karakia, Waiata, Moteatea, Kaitiakitanga, Manaakitanga, Wai Puna, Whakapapa, Mātauranga, Tikanga o te moana

Pukenga

Karakia kia Tangaroa, Karakia ki Tanemahuta

Kaitaikitanga:

Download The marine world and Te Ao Māori resource.,

Download - Marine Resources in Maori Oral Tradition

Rauemi

 • Wellington Harbour, Te Whanganui a Tara, Museum of Wellington City & Sea; Education Service. Supported by Ministry of Education LEOTC Funding. 
 • 1989: Te Ika a Maui: Nā Rewa McConnell, Ministry of Education, Wellington
 • He wai Ora: Reader for children in Māori. Children learn where water comes and how important it is to nature. Suggested level: junior.
  Produced for the Ministry of Education by Huia Publishers https://natlib.govt.nz/records/22002931 
 • Ngā Taniwha i te Whanganui-ā-Tara, Nā Moira Wairama
 • Te Wheke a Muturangi, Nā Lee Watt. Retells the traditional story of how Te Wheke-a-Muturangi, the pet octopus of Muturangi, led Kupe and others from Hawaiiki to discover Aotearoa. In graphic novel format. Suggested level: primary. Published for the Ministry of Education by Hana Limited. https://natlib.govt.nz/records/21743303
 • Paikea
 • Ngā Taniwha o Porirua, Nā hohepa Potini
 • Roto i te Moana, Nā Brian raua ko Jillian cutting
 • Hī Ika, Nā Katerina Mataira i whakamaori
 • Tūtei Tiro Moana, Nā Anie Belcher, MOE
 • Ruku, Nā Henare Everitt, He Purapura
Examples of hazards in Whanganui a Tara

 
 
+ Text Size -
Original generation time 2.8721 seconds. Cache Loaded in: 0.0249 seconds.