skip to main content
Site banner

Aromatawai mo ngā wahanga e whā

This page relates to the Unit Plan template for use by kaiako

Wahanga o te Aromatawai 1

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Ā-waha (whakapapa, mātauranga, tikanga)

Kua ea ...

Ka taea e te tamaiti ki te whakamarama mai ngā āhuatanga o ngā Atua.
Ka taea e te tamaiti ki te āhukahuka te āhuatanga o ngā Atua / mātaitai.
Ka taea e te tamaiti....
Ka taea e te tamaiti ngā wahi tapu i whakaingoa
Ka tae e te tamaiti he karakia i whakatangi

 

Wahanga o te Aromatawai 2

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Ripene

 

Wahanga o te Aromatawai 3

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Whakaahua

Kua ea ...

I rapua, i hanga te tamaiti he pukapuka taunakitanga i tūhono ai ki tāna mahi

 

Wahanga o te Aromatawai 4

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Toi ataata whakapapa / whakawhanaungatanga, whatumanawa)

Kua ea ...

I whakahuahua te tamaiti he panui whakamatara, me he tohu Morearea i hāngai ki te haumarutanga o te wai

 

Wahanga o te Aromatawai 5

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Kiwaha (whakapapa, mātauranga, tikanga)

Kua ea ...

I whakamahi te tamaiti ngā kiwaha mātatini i roto i tōna reo-a-waha, me tōna reo tuhituhi hoki

 

Wahanga o te Aromatawai 6

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Whakatauki (whakapapa, mātauranga, tikanga)

Kua ea ...

Ka taea ee te tamaiti ngā whakatauki i h1angai ki te moana i whakamārama

 

Wahanga o te Aromatawai 7

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Pakiwaitara (whakapapa, mātauranga, whakamarama, tikanga, wheako)

Kua ea ...

I mōhio te tamaiti ētahi pakiwaitara o te rohe nei.
Ka taea e ia te tamaiti ki te whakamārama ai ngā kōrero o ngā pakiwaitara.

 

Wahanga o te Aromatawai 8

Arotahi / Te kōrero o te tamati

Hangarua (whakapapa, mātauranga, wheako)

Kua ea ...

I hanga a taputapu te tamaiti he waka.

 
 
+ Text Size -
Original generation time 0.1011 seconds.