skip to main content
Site banner
English | Māori

Rauemi

Water Safety New Zealand ēnei rauemi i waihanga.
He mea tautoko nā Te Tāhuhu o te Mātauranga.
He rauemi whakaako ki roto i te akomanga, ki waho raini. Ko te whāinga nui, kia ako ngā tamariki ki ngā tikanga wai,kā mutu, ka ruku ngā tamariki ki te rētōtanga o te hononga o te māori ki te wai, me ōna tini āhuatanga, arā, ko te whakapapa, ko te mātauranga, ko ngā tikanga.

 


Ki raro i te wāhanga hauora o Te Marautanga o Aotearoa, kua tapirihia nei ngā mahi whakaako me ngā mahi whakamātautau. He toronga whāiti ōna ki ngā mahi hangarau, Te Reo Māori, me ngā akoranga hapori (ki te kore ēnei kaupapa e noho tuakana ana). Ka noho ko Te Marautanga o Aotearoa hei whāriki e whakamana ana i te tamaiti, ki te kawe i ngā akoranga me ngā wawata o tōna ao Māori.
Ka mōhio pū ia ki ōna tini hononga ā whakapapa, ā wairua, ā tinana, ā hinengaro hoki.

E tipu ai te pakiaka tangata, me whakatō he purapura wairua. Whakahaukūtia te whenua ki te waiora pūmau kia puta ai ko te
Hauora.

Learning Context / Kaupapa

Waiora – Personal Health and Development, safety and safe practices.
Taiao – Health and the environment, close and enduring relationships between people and the natural world.
Tangata – People and relationships, affirming and supporting unique Māori views of the world.

Karakia / Waiata

General karakia and waiata have been collated to use and teach during lessons. 

Tikanga

Tikanga is concerned with the customary values and practises that have developed over time. Whānau live according to their values and beliefs, and supporting rules and customs put in place to ensure that everything is done in the correct manner.

Tikanga determines what we physically do in the water, but more importantly, doing it the correct way.

 
 

Lessons

ACHIEVEMENT OBJECTIVES: Over the course of the programme which may take several years, tamariki learn:

 

Te tautohu i ngā momo wai o Aotearoa

 • Characteristics of different bodies of water from the students local area
  History and importance of these bodies of water
  Water safety and measures in and around these bodies of water

 • Identifying place names

 • Traditional methods for keeping safe in the water

AKORANGA WHĀNUI

He take tō te ingoa

 • The history behind the names of certain areas and locations in Aotearoa

 • Our tupuna were skilled navigators. Kupe was the very first to navigate on waka, the long journey from Hawaiki to Aotearoa. Maui fshed up the North Island, Te ika ā Maui. Our ancestors were very adept at understanding the water.

AKORANGA WHĀNUI

Ngā tikanga haumaru tawhito

 • Water safety practises of our ancestors

 • Water safety practises of today when in, out and around water

 • Utilising water safety practises of old and recent, to support better water safety around all bodies of water.

AKORANGA WHĀNUI

Te hokinga ora mai ki te kāinga

 • Four simple rules to remember when you’re in, on or around water

 • To listen and read the water
 • Safe behaviour in the different types of water.

AKORANGA WHĀNUI

Kia rite kia mānu

 • Traditional stories where floatation devices and survival methods were used
 • Survival methods in the water
 • To predict, test and evaluate the use of everyday objects and materials as floatation aids.

AKORANGA WHĀNUI

Tō tātou awa

 • Aspects of research, investigate and ask questions about a river from home

AKORANGA WHĀNUI

Takutai moana

 • The dangers that are present in the various coastal environments (i.e. rocky shore, sandy beach and river mouth)

 • Strategies they can use to understand and minimise these dangers.

AKORANGA WHĀNUI

 

Other Resources

 


Water Skills for Life is the national standard for aquatic education in Aotearoa primary schools. It is generally learnt in the pool.

Click here for the full Set of teaching resources.


More people drown in rivers than in any other aquatic environment in Aotearoa.

Click here for the full RiverSafe teaching resources.


Gain insight into the relationship and connection between Māori and wai.  

Click here for research.

 

 

 

+ Text Size -
Original generation time 1.4097 seconds. Cache Loaded in: 0.0358 seconds.