skip to main content
Site banner

English | Māori
 

AKORANGA WHĀNUI: Te tautohu i ngā momo wai o Aotearoa

Whakamāramatanga

Ka mārama ngā ākonga ki:

 1. Ngā āhuatanga o ngā momo wai ki ō rātou ake takiwā.
 2. Ngā korero, hītori me te hirahira o ngā momo wai.
 3. Ngā tikanga haumaru ki ngā momo wai.

Hei whakatauira, ka aro ngā mahi ako ki ngā momo wai nō te takiwā o Ngai Takoto, he iwi ki Te Tai Tokerau. Ka ruku ki ngā whakataukī, mōteatea me ngā hītori o taua iwi hei hāpai i ngā akoranga. Ngai Takoto iwi

 

Whāinga Paetae

Te Marautanga o Aotearoa

Te Reo 

Āheinga Reo
 • Ka whakapuaki kōrero hei whakaputa māramatanga.
 • E pai ana kia tūhono ki ngā kaumātua, ngā iwi, me ngā marae.
Puna Reo
 • Ka mārama ki ētahi kupu ake o tētahi kaupapa motuhake.
 • Ka whakamahi i ētahi rautaki rangahau.
Hauora

Waiora

 • Ka kimi, ka whakamahi
  mōhiohio i ngā horopaki huhua hei whakatau, hei whakatinana i ngā kōwhiringa haumaru.
 • Te ako me te whakamahi i ngā momo tākaro wai pēnei i te waka ama, reti ngaru, kauhoe, hao, ruku, te mahi i ngā manu.
 • Kātahi ka ako i ngā tikanga haumaru kia tiaki i te tangata.

Tikanga-ā-Iwi

Te Wāhi me te Taiāo
 • Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e whakaatu ai te tangata i tōna hononga ki tētahi tino wāhi ki tētahi tino taiao.
 • Te ako me te mahi i ngā mahi tuku iho (ruku, hao, kohi kuta, te haere ki wāhi kē, te whakatere waka ama, te whakatere waka hourua).
 • Te ako me te mahi i ngā tikanga whai oranga.

Te Aho Matua

Te Ira Tangata

 • Nā te haumaru o te akomanga, nā ngā kaupapa pū nō te āo Māori hei tuāpapa ako, e hīkākā ai te tauira kia tahuri mai ki te ako.ak.o.

 • 1.1 - No ngā rangi tūhāhā te wairua o te tangata.
 • I tona whakairatanga ka hono te wairua me te tinana o te tangata. I tērā wā tonu ka tau tōna mauri, tōna tapu, tōna wehi, tōna iho matua, tōna mana, tōna ihi, tōna whatumanawa, tōna hinengaro, tōna auahatanga, tōna ngākau, tōna pūmanawa.
 • Nā, ka tupu ngātahi te wairua me te tinana i roto i te kōpū o te whaea.

Te Ao

 • E mārama ana te ākonga ki tōna tūranga ki roto i te āo Māori, te āo whānui hoki.

 • Nā ōna hononga ki ngā mātauranga tuku iho e tū toa ana te ākonga.

 • He ākonga tutu, he ākonga tirotiro, whakarongo hoki ki ngā āhuatanga o te āo Māori me te āo whānui.

 • 4.1 - Ko te kāinga te kura tuatahi o te tamaiti. Ki reira whakatupu ai ki tōna ao Māori.

Ngā Iwi

 • 3.3 - E tū poho kereru ana te ākonga ki tōna ake whānau, hapū, iwi hoki. Ka whai koha anō ki ngā āhuatanga o ngā iwi Māori katoa.

 • 3.4 - Kia mōhio te ākonga ki tōna whakapapa me tōna pepehā. Ka whai wāhi hoki ki iwi kē atu, ki ngā iwi taketake hoki o tāwāhi.

Wai Puna

Whakapapa

Ko wai ngā iwi me ngā hapū o te takiwā, me ōna momo wai?

 • Te ako i ngā hononga whakapapa.

 • Kia ako, kia kōrero atu i ngā korero, pūrākau me ngā kōrero o te takiwā.

Mātauranga

 • Rangahaua te hiranga o ngā momo wai ki ngā hapū me ngā iwi. He aha ngā tini
  hononga-ā-tinana, ā-wairua,
  ā-hinengaro, ā-whānau hoki ki ngā momo wai
  (pēnei i te kai, wāhi karakia, wāhi whakatā, rongoa, huarahi, pakanga, taniwha).

Tikanga

 • Rangahaua ngā tini tikanga wai no ngā iwi o taua takiwā.

 

 

Putanga ako

Students learn to:

 • Investigate and enquire about their local and wider water environment

 • Define and locate different bodies of water in Aotearoa and in their local community

 • Know Māori names for bodies of water

 • Identify recreational uses of water.

Paearu Angitū

Ka tāea e ngā ākonga te:

 • Whakawhiti kōrero i ngā āhuatanga o ngā hapū me ngā iwi o tēnei takiwā, me ngā hononga ki ngā momo wai.
 • Whai māramatanga ki ngā momo tikanga wai tuku iho.
 • Tautohu i ngā tikanga haumaru me ngā mahi tiaki i te whānau ki te taha wai.

Hei mahi

 • Te pātai/Uiuinga - Ko wai ngā wai hirahira nō roto i te takiwā o to tātou hapū, iwi raini? He aha e noho hirahira ai?

Rauemi

Atlases and maps from the school library.

Atlases and maps - from school library

Blank map of Aotearoa

Blank map of local environment

Places and place names website link

Illustration of Te Whanganui Ā Tara

 

Hei mahi

Te pātai/Uiuinga - Ko wai ngā wai hirahira nō roto i te takiwā o to tātou hapū, iwi raini? He aha e noho hirahira ai?

Wānanga 1

1. Ngā mātauranga kei ngā tamarik

He mahi kohi whakaaro nō ngā tamariki i ngā momo mātauranga kua ako kētia e rātou, kua whāngai kētia raini e te whānau. Me hāngai ngā mahi ki ngā kaupapa o te hirahiratanga o ngā momo wai o te takiwā.

Hei mahi

Whakarapa i ngā pikitia o ngā momo wai ki ngā pātū o te akomanga.

 • Awa (river)

 • Wahapū (harbour)

 • Repo (swamp)

 • Roto (lake)

 • Moana (sea)

 • Manga (stream)

 • Te Takutai (Coastline)

Tuhia ki ia pikitia ētahi pātai e āta matapakihia ai ngā tamariki. Meanei ētahi pātai hei tauira:

 • He aha ngā mea e ora ana ki roto i tēnei momo wai?

 • He aha ngā momo hākinakina, ngā momo mahi ki tēnei wai?

 • Me tūpato i te aha ki tēnei momo wai?

 • Ki tō titiro ki tēnei momo wai, he aha tāu e kite, e rongo hoki?

(Ko te tikanga o tēnei pātai, kia whakaputa i ngā āhuatanga o tēnei momo wai)

 • E mōhio ana koe ki ētahi pūrākau, waiata, pātere, mōteatea, whakapapa, aha raini mo tēnei momo wai?

2. He tirohanga whānui ki ngā momo wai katoa me ngā ahuatanga o aua momo wai

Ka tirohia ngā whakautu nō te ngohe tuatahi. Mā te Kaiako ngā tamariki e ārahi


HEI TAUIRA

3. Ka tīmata mā te mōteatea ‘Tūwhakatere te tangata

He mōteatea nō te iwi o Ngai Takoto, e whakahua ana i ngā momo wai nō roto i te takiwā o Ngai Takoto

Patohia kia rongo: Tuwhakatere te tangata
Ngā kupu: Ngā kupu o Tuwhakatere te tangata

Wānangahia ngā ingoa me ngā momo wai i puta mai i te mōteatea (Ingoa tangata, ingoa moana) Akohia taua mōteatea.

Wānanga 2-8


Ngā wai nō roto i te takiwā o Ngai Takoto (Muriwhenua)

1. Mā te mahere taiāo o Ngai Takoto (Ngai Takoto Environmental Plan) ēnei wānanga e ārahi.

Ko te tikanga, me hāngai ia wānanga ki tētahi o ngā wai nō te mahere taiao o Ngai Takoto. Mā ngā rauemi me te kaha o te whakawhiti kōrero te roa o te wānanga e tohu. E tika ana kia toro atu ki ngā kaumātua, ngā whanau, me ngā kaimahi ki te hāpai i ngā kaupapa kōrero o te wānanga. E tika ana hoki kia haere ki ngā wai, ngā marae, ngā wāhi motuhake wānanga ai. Meanei ētahi tauira o ngā momo kaupapa kōrero hei ārahi i te wānanga.

 • He aha tēnei momo wai? He aha ngā tohu mo ngā āhuatanga o tēnei wai? Wānanga me te tautohu i aua āhuatanga.

 • He aha ngā tohu mo ngā āhuatanga o tēnei wai?

 • Tirohia ngā mea e ora ana kei roto, kei runga, ki te taha hoki.

 • Kia ako i ētahi tikanga, mātauranga, pūrākau, karakia o ēnei wai.

 • Pēhea tātou e tiaki i a tātou anō ki roto i tēnei momo wai?

 • E ora tonu ana tēnei wai? He aha ngā tohu o te wai ora?

2. Tohua ki te mahere ngā tini wai nō roto i te takiwā o Ngai Takoto

(ngā ingoa i puta i te mōteatea, Tuwhakatere te tangata)

3. Hei te mutunga o ia wānanga

Ka tāea e ngā tamariki te whakaputa mai he tuhinga/rotarota/whakaaturanga-ā-rorohiko/waiata/he mahi toi/ pakiwaituhi/pukapuka, aha raini. Ko te tikanga, ka whakautu i ēnei pātai:

 • Ka tautohua, ka whakaingoatia te momo wai?

 • He aha ngā āhuatanga hirahira, whai oranga raini o taua wai mo te iwi o Ngai Takoto?

 • He aha ngā whakamahinga a Ngai Takoto me tēnei wai?

 • He aha tētahi kōrero tawhito, he pūrākau raini mo taua momo wai?

 • He aha ētahi tikanga haumaru kia ora ai te tangata?

Wānanga 9-10

 

He mahi-ā-ropu ēnei wānanga.

He mahi tito waiata/mōteatea/pātere raini. Mā te Kaiako tētahi o ngā kaupapa wai e tuku atu ki ia rōpū.

Mā ia rōpū tetahi wahanga e tito. Hei whakamutua, whakakotahia ngā whiti kia puta mai he mahi-ā-akomanga, he waiata titonga hou.

Aromatawai

 • He whakaputanga-ā-rorohiko

 • Te mōteatea/waiata/pātere

 • He whakaaturanga ki te marae

 • Mahi toi hei koha mā ngā kaumātua/marae/rōpū ā iwi i tautoko i ngā mahi ako

 

Extra learning opportunities

Whakataukī - He iti pioke no Rangaunu, he au tōna (Small although the dogfish maybe, great is its wake)

Whole class discussion about the Whakataukī and where it comes from.

 

 
 
+ Text Size -
Original generation time 0.1035 seconds.