He huanui, he huaroa ki te ao,Omāio ki tua e, Ka rongo ki te Waitai e, Haramai e te taipari, haramai e te Taitimu, Nāu e Hinemoana, nāu e Tangaroa ē Keep Reading